12:15 Russia v Austria 8-0
12:15 United States v France 5-0
16:15 Denmark v Germany 3-2OT
16:15 Italy v Sweden 1-7
20:15 Great Britain v Canada 0-8
20:15 Latvia v Switzerland 1-3

Owieczkin RUS