12:15 Russia v Austria 5-1
12:15 United States v France 4-1
16:15 Denmark v Germany 3-5
16:15 Italy v Sweden 0-6
20:15 Great Britain v Canada 2-9
20:15 Latvia v Switzerland 0-2

MARCHESSAULT...