12:15 Czech Republic v Switzerland
12:15 Finland v Germany
16:15 Slovakia v Denmark
16:15 Norway v Latvia
20:15 Sweden v Russia
20:15 Canada v United States